0499-578085

06-16906752

info@touchwithsense.nl

Touch with Sense

KLACHT en TUCHTRECHT

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) worden gesteld. Ook praktijk Touch with Sense voldoet aan deze eisen.

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over een behandeling in mijn praktijk. In dat geval vraag ik u om persoonlijk contact met mij op te nemen om dit te bespreken.

Ook is het mogelijk en onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar een oplossing. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is voor klachtafhandeling aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.
 

In geval van een klacht of geschil kun je voor meer informatie kijken op de website van mijn beroepsvereniging VBAG https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/
Daar wordt ook uitgelegd hoe een klachtenfunctionaris ingeschakeld kan worden.

Sitemap

© 2023 Touch with Sense ; Disclaimer ; Privacyverklaring ; Klacht en Tuchtrecht