Touch with Sense
Massage
Tarieven
Contact
Links
Over mijzelf
Touch with Sense - home button
Natuur principes
Methode
Beroepsvereniging

Natuurgeneeskundige therapie

Intakegesprek

Om meer informatie te verkrijgen over de persoon, de lichamelijke klacht(en).

Onderzoeken

Om een beeld te krijgen van de huidige toestand van de persoon.

Consulten

Behandelingen waarin de verschillende werkvormen kunnen worden gecombineerd. Behandelfrequentie en –tijdsduur worden afgestemd.

Methode

Vanuit de holistische visie werk ik volgens de vijf natuurgerichte principes. Energie is de basis voor het functioneren. Zonder energie kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking. Als de werking van een principe niet optimaal is, kan het volgende principe niet functioneren.

Energie

Alles bestaat uit energie. Ons lichaam dus ook! Elk systeem, elk orgaan, elke emotie en elke gedachte heeft zijn eigen energie. (gedachten zijn krachten). We hebben een bepaalde hoeveelheid energie én de beweging van de energie nodig om te blijven bestaan. Wanneer er een tekort aan energie is in je lichaam of een deel ervan kan je lichaam niet optimaal functioneren. Het zenuwstelsel ontvangt te weinig informatie en organen kunnen hun werk niet meer doen. Hierdoor kunnen lichamelijke en/of emotionele problemen ontstaan.

Behandelvormen: Energetische massages, bindweefselmassage, Chakra massage, voetreflexmassage, Breuss-massage.

Prikkeloverdracht

Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk in ons lichaam. Het vervoert de opdrachten als prikkels vanuit de hersenen naar de rest van het lichaam. De communicatie via ons zenuwstelsel kan negatief beïnvloed worden. De prikkel komt dan niet aan bij het ontvangende deel van het lichaam en de opdracht kan niet worden uitgevoerd. Dit kan je vergelijken met een telefoonlijn. Wanneer er ruis in de lijn zit wordt de communicatie bemoeilijkt. Door diverse massages wordt de prikkeloverdracht gestimuleerd.

Behandelvormen: bindweefselmassage, klassieke massage, Triggerpoint, voetreflexmassage, stoelmassage, sportmassage.

Drainage

In onze maatschappij zoals deze nu is worden we dagelijks belast met diverse (afval)stoffen. Hierbij kan je denken aan straling, gassen. Maar ook bepaalde soorten voeding en stress hebben een nadelige invloed op ons welzijn. Wanneer ons lichaam niet meer in staat is deze (afval)stoffen af te voeren heeft dit een nadelige invloed op het hele systeem. Massage bevordert de afvoer van afvalstoffen. Door de ontspannende werking van massage kan stress minder worden. Het drinken van water is hierbij zeer aanbevolen.

Behandelvormen: Ontspannende massage, energetische massage, voetreflexmassage, Triggerpoint, sportmassage.

Voeding

Voor ons lichaam is het belangrijk te worden gevoed met datgene wat het nodig heeft om goed te functioneren. Zowel fysiek als geestelijke voeding. Daarbij geldt wat voor de ene persoon “goed” is, is het voor de ander wellicht niet. Elk lichaam heeft iets anders nodig. Als ons lichaam voeding krijgt welke het niet verwerken kan, kan dit leiden tot klachten.
Ook de geest heeft voeding nodig. Voeding kan bestaan uit uitdagingen. Je kunt je geest verruimen door eens iets uit te proberen wat je nog nooit hebt gedaan. Een uitdaging kan ook belemmerend werken. Hierbij kan je denken aan oordelen van anderen, negatieve ervaringen en jezelf overvragen (stress). Ervaar maar wat voor jou goed is.

Behandelvormen: Voedingsadvies (i.o.), coaching.

“Als jij een keuze maakt die ingaat tegen wat iedereen vindt dan nog zal de wereld niet vergaan.”  Oprah

Psyche

Lichaam, geest en ziel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch, sociaal. Hoe sta je in het leven? Soms heb je de wind mee en soms tegen. Bij tegenslag zou je eens kunnen kijken wat er niet goed is gegaan. Daar kun je weer van leren. Alles is altijd met alles verbonden. Door bewustwording kan er een inzicht komen.

Behandelvormen: Holistische massages.

“Als je je overgeeft aan wat is en zo helemaal aanwezig wordt verliest het verleden al zijn macht dan gaat het rijk van ZIJN open dat door het verstand verduisterd was. Opeens komt er een grote stilte in je op, een onpeilbaar gevoel van vrede. En die vrede is grote vreugde. En die vreugde is liefde. En helemaal in de binnenste kern is het heilige het onmeetbare. Dat waarvoor geen naam is.”  E. Tolle.

Sitemap

© 2023 Touch with Sense; Disclaimer - Privacyverklaring - Klacht en Tuchtrecht